การสั่งซื้อสินค้า

กรุณาติดต่อสั่งซื้อสินค้าโดยใช้ช่องทางดังต่อไปนี้

โทรศัพท์

081-665-6511
02-622-6001-2

ไลน์ไอดี

@chairung
(มีเครื่องหมาย @ นำหน้า)

อีเมล

chairung_cr@windowslive.com

แฟกซ์

02-224-5161